"Eskimeyen kitaplar"
Halkı Kelâm İlminden Geri Tutma Gazzâlî'nin kaleminden insanbiçimci sıfatlar merkezinde kelâm ilminin işlevi...