"Eskimeyen kitaplar"

Hüseyin el-Habbâl

(1870-1954)

Beyrut’ta dünyaya geldi. Şeyh Receb Cemâleddin’in medresesinde tahsil gördü. Ortağı olduğu Medresetü Zeydân’da ve daha sonra Medresetü’t-Tevfîk’te öğretmenlik yaptı. 1890 yılında günlük Ebâbîl gazetesini, 1919’da el-Kâri‘a gazetesini çıkardı. İslam Kongresi’nde (el-Mü’temerü’l-İslâmî) Abdurrahman Selâm ile birlikte Lübnan’ı temsil etti.


Yazarın Kitapları