"Eskimeyen kitaplar"

Elif İlhan Yücer

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. “Sırru’l-esrâr Literatürü ve Nevâlî’nin Sırru’l-esrâr Tercümesi” adlı yüksek lisans teziyle İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi alanındaki yüksek lisansını tamamladı. Çocuk kitapları yazmakta ve editörlük yapmaktadır. Öyküleri Mahalle Mektebi, Geçerken, Hece Öykü gibi dergilerde yayınlanmaktadır.