"Eskimeyen kitaplar"

Cengiz Kallek

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitirdi (1982). TDV İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde telif ve redaksiyon uzmanı olarak çalışırken Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Hukuku yüksek lisansı (1989) ve İktisat Tarihi doktorası yaptı (1994).

Malezya’daki Uluslararası İslâm Üniversitesi (IIUM), İk­ti­sadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde (1994-96) yardımcı doçent ve Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Ens­ti­tüsü’nde (ISTAC, 1997-99) doçent olarak hizmet verdi. Türkiye’ye dönüşünden sonra TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırma uzmanı konumunda çalışmayı sürdürürken Başkan Yardımcılığı’nı da deruhte etti. Bu arada Fatih Üniversitesi’nde kısmî zamanlı dersler verdi (2000-10). İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Aynı fakülte ve bölümde Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı yaptı (2010-13). İstanbul Şehir Üniversitesi rektörlüğünü (18 Kasım 2015-21 Mart 2017) yürüttü.

Halen Marmara Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli dernek ve vakıflarda kurucular kurulu (İSAV), danışma kurulu (BİSAV, 1999-; İKAM, 2011-; MÜİSEF, 2018-) ve yüksek istişare kurulu (İGİAD, 2006-) üyeliklerini sürdürmektedir. Ayrıca Yıldız Holding Gıda Güvenliği Kurulu üyesidir (2019-). Dersleri ve çalışmaları İslâm iktisat ve düşüncesi tarihi, İslâm tarihi ve fıkıh alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Yüksek lisans (Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı, 1992) ve doktora (Asrı Saâdet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997; Sosyal Servet, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015, 2018) tezleri dışında İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi: Harâc ve Emvâl Kitapları başlıklı bir kitabı (İstanbul: Klasik Yayınları, 2004, 2015, 2018), İngilizce ve Türkçe makaleleri yayımlandı. Ayrıca çeşitli yerli ve yabancı ansiklopedilerde Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere fıkıh, tarih, iktisat, siyaset, metroloji gibi alanlarda yüz altmışı aşkın maddesi neşredildi.

  • Ödülleri: 2018 İKAM İslâm İktisadına Katkı Ödülü