"Eskimeyen kitaplar"

Hüseyin el-Mersafî

1230/1815 yılında Mısır’da Mersafa’da dünyaya geldi. Babası dönemin ünlü Ezher hocalarındandı. Memleketinde başladığı tahsilini Ezher’de tamamladı ve burada hocalık yaptı. Dârululûm’da Arapça öğretmenliğinde bulundu. 1881’de Yüksek Öğretim Komisyonu’na üye seçildi. 1882’de Hidiv Tevfik Paşa’ya karşı hazırlanan fetvayı imzalayanlar arasındaydı. 1888’de Dârululûm’daki görevindeki ayrıldı. 1890 yılında vefat etti. Dârululûm’da verdiği dil ve edebiyat derslerindeki notlarını birleştirerek el-Vesîletü’l-edebiyye li’l-ulûmi’l-Arabiyye adlı meşhur kitabını kaleme aldı. Bunun yanında inşa ilmine ve mektup yazımına dair bir eseri ve siyaset toplumsal hayatla ilgili sekiz kavramı incelediği el-Kelimü’s-semân [Sekiz Kelime] adlı kitabı vardır.


Yazarın Kitapları