"Eskimeyen kitaplar"

II. Abdülhamid'e ithaf edilen siyasetname yeniden yayımlandı

Mahmud Hamdi Efendi'nin Sultan II. Abdülhamid'e ithaf ettiği "Esrâr-ı Siyâssiyyât" Klasik Yayınları'ndan çıktı.

Esrâr-ı Siyâsiyyât, on dokuzuncu yüzyılda Diyarbekir Mülkî İdâdî Mektebi’nde çalışan bir muallim olan Mahmud Hamdi Efendi tarafından yazılmış ve devrin sultanı II. Abdülhamid’e ithaf edilmiştir. Onun, eserini sultana ithaf etmesi, İstanbul’dan nispeten uzak bir vilayet olan Diyarbekir’deki bir alt düzey memurun siyasete müteallik konulardaki görüşlerini sultana duyurmaya ve eseriyle ona yardımcı olmaya çalışması açısından dikkate değerdir.

Elinizdeki çalışma, elyazması halindeki bu eseri, Latin harflerine aktararak genel okuyucunun istifadesine sunmakla birlikte, eseri müellifin hayatı ve yazıldığı dönem bağlamında okuyarak daha kolay anlaşılmasını sağlamayı da hedeflemektedir.

Kaynak : https://www.haber7.com/kitap/haber/3127373-ii-abdulhamide-ithaf-edilen-siyasetname-yeniden-yayimlandi