"Eskimeyen kitaplar"

İbn Miskeveyh

Yaklaşık olarak 320/932-421/1030 yılları arasında yaşamış olan İbn Miskeveyh; felsefe, tıp, simya, edebiyat ve tarihle meşgul olmuş bir İslâm düşünürüdür. Hayatını Re’y, Bağdat ve Şîraz’da geçirmiş olan filozof, Fârâbî ekolüne bağlı olup; Ebu Reyhan el-Bîrûnî, Ebu Hayyan et-Tevhidî gibi ünlü çağdaşlarıyla görüşerek bilgi alışverişinde bulunmuştur. Felsefe, tıp, edebiyat ve tarihe dair otuzu aşkın eseri olmasına rağmen bunlardan çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. İbn Miskeveyh’in en bilinen eseri, İslâm ahlâk düşüncesinin mühim kaynaklarından bir sayılan Tehzîbu’l-ahlâk ve tathîru’l-a`rak’tır. Yine ahlâk düşüncesi bakımından son derece önemli olan bir başka eseri Tertîbu’s-sa‘â‘dât ve menâzilu’l-ulûm eseri ise Tehzîb’in gölgesinde kalmış, ilim çevrelerinin dikkatinden kaçmıştır. Bu eser, hem İbn Miskeveyh’in felsefeye giriş mahiyetindeki bir çalışması olup hem de ahlâk ve felsefe arasındaki bağı ortaya koyması açısından filozofun ahlâk düşüncesini de yansıtmaktadır.