"Eskimeyen kitaplar"

Titus Burckhardt

Bütün ömrünü hikmet ve geleneğin çeşitli yönlerini araştırmaya ve ortaya koymaya adayan Titus Burckhardt 1908 senesinde Floransa’da dünyaya gelmiştir. Aslen Baselli bir aristokrat aileye mensup olan Titus, heykeltıraş Carl Burckhardt’ın oğlu, meşhur sanat tarihçisi Jacob Burckhardt’ın yeğenidir. Erken yaşlarda sanata ilgi duymuş, kısa zamanda bu ilgisi “Doğu sanatı”na yönelmiştir. İtalya ve İsviçre’de pek çok sanat çevresine dâhil olan Burckhardt, “Batı’nın ne kaybettiğini öğrenmek” üzere Fas’a gitmiştir. Fas’ta kaldığı zaman zarfında Arapça öğrenmiş, klasik tasavvuf eserleri üzerinde çalışmış ve İslam sanatı ve medeniyeti hakkında geniş bir bilgi birikimi elde etmiştir. Bir süre sonra İslam’a avdet eden ve İbrahim İzzeddin adını alan Burckhardt, tecrübeleri ve araştırmaları neticesinde Batılı akademisyenlerin oryantalist perspektiflerini gerek zihinsel gerekse de varoluşsal düzlemde eleştiriye tâbi tutmadan İslam felsefesinin ve sanatının derinliğini kavrayamayacağı kanaatine varmıştır. Uzun yıllar Urs Graf Yayınevi’nde sanat yönetmenliği, Fez şehrinin master planını hazırlamakla görevlendirilen UNESCO projesinde (Atelier du Schema Directeur d’Urbanisme de Fez: ASDUF) kültür danışmanlığı yapmıştır. Yirminci yüzyılın gelenekselci düşünce okulunun önde gelen temsilcilerinden olan Burckhardt Tasavvuf Doktrinine Giriş, Doğu ve Batı’da Kutsal Sanat ve Simya: Kâinatın Bilimi, Ruhun Bilimi başta olmak üzere on yedi adet Almanca ve sekiz adet Fransızca kitap kaleme almış, eserleri birçok dile çevrilmiştir. Elinizdeki eser, 1984 yılında Lozan’da hayata gözlerini yuman Burckhardt’ın en son kaleme aldığı eser olup yayımlandığı tarihten bu yana büyük bir ilgiyle karşılanmştır.


Yazarın Kitapları