"Eskimeyen kitaplar"

Mesut Kulan

2008’de Şırnak İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2009 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Beş yıllık lisans eğitimi boyunca okul derslerinin yanı sıra İlahiyat Araştırmaları Derneğinin (İLADER) ve İlmi Etütler Merkezi’nin (İLEM) ihtisas programlarına katıldı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında Togan Şeyh el-Eşrefî’nin Siyâset-i Şer‘iyye Anlayışı teziyle 2017’de tamamladı. Doktora eğitimine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında devam eden Kulan, 2018 yılından beri Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma sahaları İslam siyaset düşüncesi ve klasik Osmanlı vergi hukukudur.