"Eskimeyen kitaplar"

Şükran Fazlıoğlu

Çanakkale’de doğdu (1970). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi (1987-1990). Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı (Amman, 1991-1995). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı (1996-2001). Çalışması Arap Romanında Türkler adıyla yayımlandı (2006, 2014). McGill Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi (Kanada, 2008-2010). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında göreve başladı (2011). Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, Tokatlı Hasanoğlu Lütfullah [Molla Lütfi], (Tenkitli metin, inceleme) (2013) ile Örnek Bir Genç Olmak -XVII. yüzyılda İshak Tokadî’nin Nazmu’l-ulûm adlı eserinde zihniyet ve ilimler- (2020) adlı çalışmaları yayımlandı. Halen Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Osmanlı Dönemi Arap dili ve eğitimi, klasik ve modern dönem Arap edebiyatındaki Türk imajı ve Arap edebiyatı tarihi konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.