"Eskimeyen kitaplar"

Muhammed b. Ali Birgivî

Hayatı hakkında sınırlı malumata erişebildiğimiz Birgivî, tefsir ve hadis metinleri başta olmak üzere klasik İslam ilimlerine dair literatürü dikkatli bir şekilde kullanabilen bir ilmiye mensubudur. Dönemin önde gelen ulemâsı ve devlet ricaliyle yakın bir ilişki kurmuş, özellikle askerî alandaki gelişmeleri dikkatle takip etmiştir. Çerkes Hasan Paşa’nın (ö. 1225/1810) musahibi olarak katıldığı Mehâdiye Savaşı’nda “kefere-i Nemçe” karşısında galip gelinmesindeki en önemli payı kendi hanesine yazan müellif, siyasî tecdîd kavramını merkeze alarak telif ettiği Nizâm-ı Cedîd’le ilgili elinizdeki risalesini muhtemelen 1792-1794 tarihleri arasındaki bir zaman diliminde, III. Selim’in ıslahat lâyihalarıyla ilgili çağrısının hemen akabinde kaleme almıştır.


Yazarın Kitapları