"Eskimeyen kitaplar"

Halit Özkan

Halit Özkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). Takrîrî Sünnet ve Sahîh-i Buhârî’deki Takrîrler başlıklı master tezini (2000) ve Hicrî İlk İki Asırda Farklı Şehirlerde Amel Telakkisi Oluşumunda Sünnet ve Hadisin Yeri başlıklı doktora tezini (2006) aynı üniversitede tamamladı. 2009-2012 arasında TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde Araştırma Uzmanı olarak çalıştı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Muvatta, Amel-i Ehl-i Medine, hicrî ikinci asırda ulemâü’l-emsârın amel anlayışları, teşekkül döneminde İslamî İlimler, hadis tarihinde Memlükler dönemi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.