"Eskimeyen kitaplar"

Tatarcıkzâde Abdullah Molla

Kırımlı Osman Efendi soyundan olduğu için Tatarcıkzâde diye tanınmıştır. Abdullah Efendi medrese tahsilini tamamladıktan sonra müderris oldu (1749). Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarına tayin edildi. 1787 Osmanlı-Rus Harbi’ne Anadolu kazaskeri payesiyle ordu kadısı olarak katıldı. Anadolu kazaskerliğine, sonra aynı yıl içinde Rumeli kazaskerliğine tayin oldu (1790). 1794’te azledilerek Güzelhisar’a sürüldü; daha sonra ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildi. 6 Mayıs 1797’de öldü ve Edirnekapı mezarlığına defnedildi.