"Eskimeyen kitaplar"

Ömer Fâik Efendi

Ömer Fâik Efendi’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devleti’nde mukâbelecilik ve katiplik gibi farklı görevler almıştır. Hayatının son beş senesinde şıkk-ı sâlis görevini üstlenmiştir. Farsça ve Türkçe olarak kaleme aldığı şiirlerinden I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa ve II. Mahmud dönemlerine şahitlik ettiği anlaşılmaktadır. Nakşibendi tarikatına müntesiptir.


Yazarın Kitapları