"Eskimeyen kitaplar"

Ayşe Taşkent

1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “İbn Sînâ’nın Poetikası” başlıklı tezle yüksek lisansını, “Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik” adlı çalışmasıyla da doktorasını (2009) tamamladı.