"Eskimeyen kitaplar"

Michael Chamberlain

Ortadoğu’nun kültürel ve toplumsal yapısı arasındaki ilişkiye yeni bir yaklaşım geliştirmek amacıyla araştırmalarını Ortaçağ Dımaşk’ı (bugünkü Şam şehri) üzerinde yoğunlaştırmıştır. Yazara göre, Avrupalı tarihçiler yabancısı oldukları toplumlara Avrupa merkezli kalıpları tatbik etmektedirler. Ancak meşru düzene ilişkin Batılı anlayışlar, toplumsal gelişimi bilginin üretimi ve dinî vesayete dayalı bulunan Ortaçağ İslâm toplumuna uymamaktadır. Zira Ortaçağ İslâm toplumunda siyasi ve sosyal gücü ellerinde tutanlar, devlet kurumu yahut tüzel kişilerden ziyade ileri gelen ailelerdir. Yazar, toplumda statü ve güç kazanarak bunu kendi aileleri içinde nesilden nesile aktarmada benzer stratejileri kullanmaları açısından Şam’ın eğitimli eliti ile askerleri arasında ilginç paralellikler kurmaktadır. Yazar, Latin Batı, Sung dönemi Çin’i ve İç Asya’nın Çin nüfuzu altında kalmış hanedanlarından elde ettiği verilerden hareketle politik gücün o dönemdeki yapısına işaret etmekte ve Ortadoğu’daki durumu dönemin Ortaçağ Avrasya’sı bağlamında ele almaktadır. Michael Chamberlain, Wisconsin (Madison) Üniversitesi’nde tarih profesörüdür. Araştırmalarını Ortadoğu’nun toplumsal ve kültürel tarihi ve karşılaştırmalı aile tarihi alanlarında yoğunlaştıran yazar, geç antik dönemden günümüze Ortadoğu ve Ortadoğu şehirleri, Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılda siyasi İslami hareketler, 19. yüzyılda Mısır ve Suriye konularında dersler vermektedir. Çevirisini yayınladığımız bu kitabından başka bu konularda kaleme aldığı makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.