"Eskimeyen kitaplar"

David S. Powers

1300–1500 arası Mağrib bölgesine odaklanan David S. Powers İslam hukukunun uygulanışını müftünün rolü üzerinden analiz etmektedir. Yazar, İslam hukukunun incelik ve ileriliğini gözler önüne sermek için Merînîler döneminde babalık davası, zina, su kullanım hakkı, aile vakıfları, [Hz.] Peygamber’e hakaret ve mirastan mahrum bırakma gibi birbirinden oldukça farklı konularda vuku bulan altı yaşanmış olayı ele almaktadır. Bu tartışmaların kaynağı, müftülerce verilmiş fetvalardır ve yazar bunları her bir olayı tarihi bağlamı içerisinde konumlandırmak ve İslam hukukunun prensip, kural ve normlarını yorumlamakta kullanmaktadır. Böylece müellif klişe ve yaygın imajın aksine, kadı ve müftülerin rasyonel düşünce ve argümanlara dayandıklarını, hukuk, toplum ve kültürün karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini şekillendirmelerine karşı son derece hassas olduklarını ortaya koymaktadır. Bu eser girift bir alanda çığır açan bir yaklaşımı temsil etmektedir. İslam hukuku öğrencileri ve geleneksel Müslüman toplumlara alaka duyan herkes tarafından kesinlikle okunmalıdır. David S. Powers Cornell Üniversitesi’nde Arapça ve İslam araştırmaları profesörüdür. Studies in Qur’an and Hadith: The Formation of Islamic Law of Inheritance (1986) [Muhammad is not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet (2009)] eserlerinin yazarı, Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwas (1996) [Dispensing Justice in Islam: Qadis and Their Judgements (2006)]; Islamic Legal Thought, A Compendium of Muslim Jurists, Brill (2013) adlı eserlerin editörlerinden biri ve Islamic Law and Society dergisinin kurucu editörüdür.


Yazarın Kitapları