"Eskimeyen kitaplar"

Hukuk, Toplum ve Kültür

Kuzey Afrika: 1300-1500

1300-1500 arası Mağrib bölgesine odaklanan David S. Powers İslam hukukunun uygulanışını müftünün rolü üzerinden analiz etmektedir. Yazar, İslam hukukunun inceliğini ve ileriliğini gözler önüne sermek için Meriniler döneminde babalık davası, zina, su kullanım hakkı, aile vakıfları, [Hz.] Peygamber’e hakaret ve mirastan mahrum bırakma gibi birbirinden oldukça farklı konularda vuku bulan altı yaşanmış olayı ele almaktadır. Bu tartışmaların kaynağı müftülerce verilmiş fetvalardır ve yazar bunları her bir olayı tarihi bağlamı içerisinde konumlandırmak ve İslam hukukunun prensip, kural ve normlarını yorumlamakta kullanmaktadır. Böylece müellif klişe ve yaygın imajın aksine, kadı ve müftülerin rasyonel düşünce ve argümanlara dayandıklarını, hukuk, toplum ve kültürün karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini şekillendirmelerine karşı son derece hassas olduklarını ortaya koymaktadır. Bu eser girift bir alanda çığır açan bir yaklaşımı temsil etmektedir. İslam hukuku öğrencileri ve geleneksel Müslüman toplumlara ilgi duyan herkes tarafından kesinlikle okunmalıdır.Diğer Kitapları (İsmail Eriş)

Kitap Hakkında Yorum Yazın