"Eskimeyen kitaplar"

Pehlul Düzenli

Erzurum / Tortum’da doğdu (1967). Mısır el-Ezher İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1992). “İstanbul Müftülüğü Kütüphanesinde Bulunan Meşihat Fetvâları” tezi ile yüksek lisansını (1995), “Osmanlı Hukukçusu Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ve Fetvâları” tezi ile doktorasını (2007) tamamladı.

Âdab ve Erkanıyla Müezzinlik (Damla Yayınları, 2010); Kur’ân-ı Kerim’den Aşr-ı Şerîfler (Tahlil Yayınları, 2000); Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ve Fetvâları (OSAV, 2012);  Şeyhülislâm Ebussuûd  Efendi’nin Ma‘rûzât’ı (neşir, Klasik Yayınları, 2013); İbn Kayyım el-Cevziyye’nin İ‘lâmü’l-muvakkı‘în’inin tercümesi (Pınar Yayınları, 2013) yayınlanmış çalışmalarındandır. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

Hâlen Fatih/Laleli Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmaktadır.