"Eskimeyen kitaplar"

M. Suat Mertoğlu

1966’da İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1989). Alman dilindeki akademik Kur’an çalışmaları üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini 1992’de, “Osmanlı’da II. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir Anlayışı (Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Dergisi Örneği: 1908-1914)” başlıklı doktora tezini ise 2001’de tamamladı. Ayrıca Almanya’da şarkıyat ve tarih öğrenimi gördüğü Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde hadis literatürü üzerine hazırladığı tezle yüksek lisans derecesi aldı (1999). Ahmed Muhiddin, Modern Türklükte Kültür Hareketi, (inceleme ve tercüme, Küre Yayınları, İstanbul 2001) adlı bir çalışmasının yanı sıra Dergâh, İstanbul Araştırmaları, Dîvân İlmî Araştırmalar, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih ve Klasik’ten çıkan Hilafet Risâleleri’nde yayınlanmış tercüme ve araştırmaları bulunmaktadır. Halen Klasik için “Arap Gözüyle Osmanlı” ve “Hatıralarla Yakın Tarih” başlıklı dizilerin editörlüğünü yürütüyor.