"Eskimeyen kitaplar"

Harun Yılmaz

1983’te İstanbul’da doğdu. İstanbul İmam-Hatip Lisesi (2001) ve M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2006). “el-Melikü’l-Muazzam ve Döneminde Dımaşk’ta Kurulan Medreseler (615-624/1218-1227)” teziyle yüksek lisans derecesi aldı (2008). “Zengîler ve Eyyûbîler Döneminde Dımaşk’ta Ulema ve Medrese (1154-1260)” başlıklı doktora tezini tamamladı (2016). Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.