"Eskimeyen kitaplar"

Asım Cüneyd Köksal

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan (1999) sonra, aynı üniversitede İslâm hukuku alanında doktorasını tamamladı (2007). Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve yayın yönetmenliği, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda akademik koordinatörlük yaptı, burada ve diğer bazı eğitim kurumlarında İslâmî ilimlere dair dersler verdi. İslâm âlimi Mustafa Âsım Köksal’ın eserlerini yayına hazırladı. 2014 yılında doçent ünvanını aldı. 2012 yılından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İslâmî ilimlerle ilgili çeşitli kitap ve makale çalışmaları bulunmaktadır. Yayımlanan bazı çalışmaları: Telif: Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi (göz. geç. 2. bs.), İSAM Yayınları, 2014; Mustafa Âsım Köksal: Hayatı ve Hatıraları (göz. geç. 2. bs.), Kaynak Yayınları, 2007. Çeviri: Gazzâlî, Nur Metafiziği, Büyüyenay Yayınları, 2015; Gazzâlî, Hak Yolcusuna Öğütler & Ledünnî İlim Risalesi, Büyüyenay Yayınları, 2015; Hamid Algar, Nakşibendîlik, İnsan Yayınları, 2007; E.J.W. Gibb, Osmanlı Şiiri Tarihine Giriş, Köksal Yayınları, 1999. Neşir: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Osmanlı Anayasasına Dair (geniş bir tahlille birlikte), Ufuk Yayınları, 2014; Şehzâde Korkud, İslâm’da Ganimet ve Cariyelik (Hallü İşkâli’l- Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr), İSAR Yayınları, 2013; Mehmed Âkif Ersoy, Kur’an Meali (Recep Şentürk ile birlikte), Mahya Yayınları, 2012; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler (Murat Kaya ile birlikte), Klasik Yayınları, 2011.