"Eskimeyen kitaplar"

İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi 1

Harâc ve Emvâl Kitapları

İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa kavuşturmak ve bu düşüncenin akımlarını belirlemek suretiyle bir “düşünsel soy kütüğü” çıkarma amacıyla hazırlandı. İslâm iktisat düşüncesinin konumunu ve değerini yadsıyan savların sorgulanmasını da amaçlayan bu çalışma, Sünnî ve Şiî kamu maliyesi yazarlarını tarihdizinsel sırayla ele alarak İslâm iktisat düşüncesinin temel metinlerini inceliyor.

Böylece Sünnî ve Şiî ulemanın ortaya koyduğu harâc-emvâl kitaplarını ve bu eserlerde sergilenen iktisadî düşünceyi tadad etmek suretiyle ulemanın ve devlet erkanının “politik ekonomi” hakkındaki tefekkür düzeyini ortaya koymaya çalışıyor.


  • Yazar:
  • Dizi: İktisat
  • İlk Baskı Tarihi: 2004 Eylül
  • Baskı: 3
  • ISBN: 9786055245559
  • Sayfa: 265
  • Ölçü: 16,5 X 24
  • Fiyatı: ₺128,00

Diğer Kitapları (Cengiz Kallek)

Kitap Hakkında Yorum Yazın