"Eskimeyen kitaplar"

Ümit Döngel

2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Tefsir Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğretimine başladı. 2017 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında yüksek lisans öğretimini tamamladı. Hâlihazırda Ankara Üniversitesi’nde doktora öğretimine devam etmektedir.


Yazarın Kitapları