"Eskimeyen kitaplar"

Müddessir Demir

2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğretimine başladı. 2017 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında yüksek lisans öğretimini tamamladı. Hâlihazırda Marmara Üniversitesi’nde doktora öğretimine devam etmektedir.