"Eskimeyen kitaplar"

Johannes Pedersen

(1883-1977)

Danimarka’da doğdu. 1902’de teoloji ve Semitik filoloji tahsili için Kopenhag Üniversitesi’ne girip Frantz Buhl’ün yanında İbra-nice, Aramice ve Arapça öğrendi. Leiden’de C. Snouck-Hurgronje’nin, Budapeşte’de Ignaz Goldziher’in yanında İslamiyât eğiti-mi aldı. 1912’de Kopenhag Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1914’te Kur'ân-ı Kerim’i Dancaya çevirdi. Bir süre Acta Orientalia dergisinin editörlüğünü de yapan Pedersen’in The Arabic Book’un yanı sıra Den semitiske Ed, Israel: Its Life and Culture, Islams Kultur gibi eserleri vardır.