"Eskimeyen kitaplar"

Robert Wisnovsky

1986 yılında Yale Üniversitesi’nden mezun olmuş, daha sonra Princeton Üniversitesi’nde master (1990) ve doktora tezini tamamlamıştır (1994). Lisanüstü çalışmaları sırasında bir müddet Oxford Üniversitesi’nde bulunmuş, doktora sonrasında ise Londra’daki Kings College’da bir süre Richard Sorabji ile birlikte çalışmıştır. Uzun süre Harvard Üniversitesi’nde bulunan Wisnovsky, halihazırda McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Robert Wisnovsky şu an İbn Sînâ metafiziğinin müteahhirîn dönem kelâmına etkileri üzerine bir kitap çalışmasıyla meşguldür.


Yazarın Kitapları