"Eskimeyen kitaplar"

Mahmud Hamdi Efendi

1835 senesi civarında doğdu. Memuriyet hayatına 1869 senesinde Diyarbekir Mülkî Rüşdiye Mektebi’nde muallim-i evvel olarak başladı. Bu kurumda 20 seneden fazla eğitim verdikten sonra 1890 yılı civarında Diyarbekir Mülkî İdâdî Mektebi’nde muallim-i evvel oldu. 1895 tarihinde Diyarbekir’de vefat eden müellifin çeşitli konularda Esrâru’l-‘ibâdât, Esrâr-ı Siyâsiyyât, Hadâik-i Sultâniyye, Neşru’l-hisâb, Hey’et-i Cedîde ve Kadîme ve Zübdetü’l-akvâl isimli eserleri bulunmaktadır.


Yazarın Kitapları