"Eskimeyen kitaplar"

Necmeddîn-i Dâye

Ebu Bekr Necmüddîn Abdullah b. Muhammed b. Şâhâver el-Esedî er-Râzî 573/1177’de Rey şehrinde doğmuştur. Daha ziyade, “süt anne” ve “mürebbî” anlamına gelen “Dâye” lakabıyla tanınan müellif, Kübreviyye tarikatına intisap etmiş bir mutasavvıftır. Moğol istilâsının yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönemde İslam dünyasının birçok bölgesinde irşad faaliyetlerinde bulunmuş, şaheseri sayılan Mirsadü’l-‘ibâd’ı Selçuklu sultanı Alâaddin Keykubâd’a ithaf etmiştir. Dâye, 654/1256’da Bağdat’ta vefat etmiştir.


Yazarın Kitapları