"Eskimeyen kitaplar"

Ömer Mahir Alper

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi (1990). Mezuniyetinin ardından dil ile ilgili ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere bir yıl Kahire’de bulundu (1991-1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansını (1993) ve doktorasını (1998) tamamladı. 1992-2000 yılları arasında TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) İslam Felsefesi alanında araştırmacı olarak çalıştı. Bu süre içerisinde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir yıl Londra’da bulundu (1995-1996). İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent (2001), Doçent (2006) ve Profesör (2011) oldu. Yale University, Near Eastern Languages and Civilizations Bölümü’nde bir akademik yıl (2008-2009) araştırmacı hoca olarak bulundu. Uzmanlık ve ilgi alanları klasik ve modern İslâm felsefesi, mukayeseli İslâm ve Batı felsefesi, Osmanlı düşünce geleneği ve metafelsefedir. The International Society for Islamic Philosophy’nin (ISIP) kurucu üyeleri arasında yer alan Alper’in neşredilmiş pek çok kitabı, ulusal ve uluslararası makalesi ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Eserleri:
İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy, Din-Felsefe İlişkisi: Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ Örneği, İstanbul 2000.
Aklın Hazzı: İbn Kemmûne’de Bilgi Teorisi, İstanbul 2004.
Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası (Arap Harfli Türkçe Basmalar), İstanbul 2004.
İbn Sînâ, İstanbul 2008.
Fârâbî: Kitâbu’l-Burhân (neşir ve tercüme), İstanbul 2008 (Ömer Türker’le birlikte).
Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası, İstanbul 2010.
Felsefenin Doğası, İstanbul 2012.
Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, İstanbul 2015.