"Eskimeyen kitaplar"

Mehmet Ata Az

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Felsefesi’nde “Kudret Sıfat Bağlamında Taş Paradoksu” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını (2006), “İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği: İbn Sînâ ve Thomas Aquinas Örneği” adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı (2013). Doktora döneminde Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2013’ten itibaren aynı üniversitede yardımcı doçent olarak görevine devam etti. 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı’na (Din Felsefesi) geçiş yaptı. 2019’da aynı üniversitede doçent unvanını aldı. Doktora ve doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürmek amacıyla yurtdışında farklı üniversitelerde bulunan Az’ın çalışmaları, Ortaçağ İslam ve Batı düşüncesi karşılaştırması ve din felsefesi problemleri üzerine odaklanmaktadır.


Yazarın Kitapları