"Eskimeyen kitaplar"

Mehmet Özşenel

Denizlili bir ailenin çocuğu olarak1967 yılında Münih'te doğdu. 1985'te İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni, 1989'da M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı'nda başladığı Pakistan'da Hadis Çalışmaları adlı yüksek lisans tezini 1992'de tamamladı. 1993’te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1999’da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalı’nda tamamladığı Sünnet ve Hadisi Değerlendirme ve Anlamada Ehl-i Rey-Ehl-i Hadis Yaklaşımları ve İmam Şeybanî başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’na yardımcı doçent, 2008’de de doçent olarak atandı. Halen bu görevine devam etmektedir.