"Eskimeyen kitaplar"

Alnoor Dhanani

Tarihî ve çağdaş düzlemlerde İslam medeniyetinde bilim, kelâm ve felsefe arasındaki karşılıklı ilişkiler alanında uzman bir isimdir. Halen Harvard Üniversitesi’nde Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde misafir araştırmacı olan Dhanani, Brown ve Tufts üniversitelerinde de ders vermektedir. Dhanani’nin hâlihazırdaki araştırma projeleri şunlardır: İbn Sînâ’nın atomculuk ve boşluk eleştirilerine karşı kelâmcıların eleştirileri bağlamında İslam medeniyetinde doğa felsefesi, âlemin sonu ve bedenlerin dirilişi sonrasında bireysel kimliğin devamını atomcu kelâmcıların nasıl açıkladıkları, Big Bang kozmolojine çağdaş Müslümanların yaklaşımları ve din-bilim ilişkisine dair günümüz Müslümanlarının söylemleri. Dhanani, burada tercümesi sunulan The Physical Theory of Kalm: Atoms, Space, and Void in Basrian Mu‘tazil Cosmology (Leiden 1994) dışında kelâm atomculuğu ve doğa felsefesine dair çok sayıda kitap bölümü ve ansiklopedi maddesinin yazarıdır.


Yazarın Kitapları