"Eskimeyen kitaplar"

Kenneth Garden

Halen Tufts Üniversitesi Din Araştırmaları Bölümü’nde görev yapan Garden, lisansüstü öğrencisi olduğu dönemde Mısır, Fas, Almanya ve İspanya’da da araştırmalar yapmış ve doktorasını Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde tamamlamıştır (2005). Çalışmaları şu sıralarda on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Kuzey Afrika ve Endülüs’te tasavvufun gelişimine yoğunlaşan Garden’ın, çağdaş Mısır’da farklı İslami söylem örneklerini sunup analiz ettiği bir web sayfası bulunmaktadır (https://translatingmuslimvoices.wordpress.com/). Garden’ın Gazzâlî’nin Dinî İlimlerin İhyâ’sının alımlanışı hakkında yapmış olduğu muhtelif çalışmalar makale ve kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.


Yazarın Kitapları