"Eskimeyen kitaplar"

Kasım Turhan

1952’de Afyon’da doğdu. 1973’te Kütahya Lisesi’nden, 1977’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ankara İmam-Hatip Lisesi ve Kütahya Tavşanlı Atatürk Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yaptı. 1982’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Turhan, 1991’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Âmirî ve Felsefesi” başlıklı doktora tezini tamamladı.  1992’de yardımcı doçent, 1996’da doçent, 2003’te profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ardından (2009), emekli olana kadar (2019) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan Turhan’ın, Din-Felsefe Uzlaştırıcısı Bir Düşünür Âmirî ve Felsefesi (1992) ve Bir Ahlâk Problemi Olarak Kelâm ve Felsefede İnsan Fiilleri (1996) ismiyle iki telif kitabı ve İslâm düşüncesine dair çok sayıda çeviri çalışması bulunmaktadır.


Yazarın Kitapları