"Eskimeyen kitaplar"

Muhammed Kasım Zaman

Araştırmalarını ulema, dinî otorite, İslam âlemindeki eğitim müesseseleri, hukuk tarihi, İslami hareketler ve İslam siyaset düşüncesi üzerine yürütmekte ve başta Hint altkıtası olmak üzere Güney Asya Müslümanları üzerine yoğunlaşmaktadır. Pakistan kökenli olan Zaman, doktorasını McGill Üniversitesi’nde Abbasi dönemi uleması üzerine yaptı (1994) ve bu çalışması Religion and Politics under the Early Abbasids: the Emergence of the Proto-Sunni Elite adıyla yayımlandı (1997). Elinizde çevirisi bulunan The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (2002) adlı eserinin yanısıra Ashraf Ali Thanawi: Islam in Modern South Asia (2008), Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism (2012) ve Islam in Pakistan (2018) adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education (2007), Princeton Readings in Islamist Thought (2009) ve Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought (2013) adlı eserlerin editörlerindendir. 1997-2006 arası Brown Üniversitesi’ndeki görevinin ardından 2006 yılından beri Princeton Üniversitesi’nde çalışmaktadır.


Yazarın Kitapları