"Eskimeyen kitaplar"

Veysel Kaya

İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Lisansını 2003 yılında Uludağ Üniversitesi’nde, yüksek lisansını “Fahruddin Râzî’nin Mâtürîdîlerle Tartışmaları ve Eleştirisi” teziyle 2007 yılında ve doktorasını “Felsefe-Kelâm İlişkisi Çerçevesinde İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi” teziyle 2013 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Yurtdışında Osnabrück (Almanya), Pisa (İtalya) ve Padua (İtalya) gibi üniversitelerde davetli olarak dersler verdi. Muslim World, Studia Graeco-Arabica, Ilahiyat Studies gibi akademik dergilere; Encyclopedia of Islam (Brill), Encyclopedia of Islam and Politics (Oxford), Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam (Oxford), Encyclopedia of Medieval Philosophy (Springer) ve Dictionary of Literary Biography gibi referans kaynaklarına katkılarda bulundu. İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi (Ankara: Otto, 2015), İbn Sînâ: Hayatı, Düşüncesi, Etkileri (Köln: Plural Publications, 2017) isminde basılı kitapları ve kelâm ve İslam felsefesi alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri mevcuttur.


Yazarın Kitapları