"Eskimeyen kitaplar"

Christopher Melchert

1977 yılında California Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Kahire Amerikan Üniversitesi’nde Arapça eğitimi aldı. 1983 yılında Princeton Üniversitesi’nde tarih alanında yüksek lisansını tamamladı. 1985-1986 ve 1988-1989 yıllarında aynı üniversitede (Department of History) “teaching assistant” olarak dersler verdi. 1989-1991 yılları arasında Fullbright bursuyla Türkiye’de bulundu.

İslâm ilimleri ve eğitim kurumlarının ortaya çıkışı, özellikle de V. (XI.) yüzyıl Bağdat’ında gelişen biçimiyle “medrese” hakkında yapmış olduğu çalışmalarıyla ve alanında bir klasik sayılan The Rise of Colleges (Ortaçağ’da Yükseköğretim: İslâm Dünyası ve Hıristiyan Batı) adlı eseriyle tanınan George Makdisi’nin önde gelen yedi öğrencisinden birisi olan Melchert, Pennslyvania Üniversitesi’nde Makdisi’nin danışmanlığında hazırladığı, dört Sünnî fıkıh mezhebinin oluşumu hakkındaki “The Formation of the Sunni Schools of Law: 9th-10th Centuries C.E.” adlı doktora tezini 1992 yılında tamamladı.

1992-1993 yılları arasında Wake Forest Üniversitesi’nin (North Carolina, A.B.D.) tarih bölümünde, 1993-1995 yılları arasında Southwest Missouri Devlet Üniversitesi’nin (Springfield, A.B.D.) Religious Studies bölümünde “assistant professor” olarak dersler verdi. 1999-2000 yılları arasında Şam’daki Fransız Arap Araştırmaları Enstitüsü’nde (Institut Français des Etudes Arabes de Damas) bulundu. 2000 yılından bu yana Oxford Üniversitesi’ne bağlı iki ayrı bölümde (Faculty of Oriental Studies bünyesindeki The Oriental Institute ve Pembroke College) Kur’an, Hadis, İslâm hukuku, İslâm tarihi, Tasavvuf ve Arapça dersleri vermekte olan Melchert, 2014 yılında aynı üniversitede Arap Dili ve İslâm araştırmaları profesörü (professor of Arabic and Islamic Studies) ünvanını aldı.

Doktora tezinde Sünnî fıkıh mezheplerinin oluşum süreci, yani İslâm hukuk tarihinin erken dönemi üzerinde çalışan Melchert’ın akademik ilgisi, daha genel bir perspektifle Sünnî düşüncenin teşekkül dönemi üzerinde yoğunlaşmış görünmektedir.