"Eskimeyen kitaplar"

Halil İbrahim Hançabay

Denizli’de doğdu (1982). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Halifeliği Döneminde Hz. Osman’la Hz. Ali Dışındaki Şûrâ Üyeleri Arasındaki İlişkiler” isimli tezle yüksek lisansını tamamladı (2009). Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2012-2016) ve burada “Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-530/908-1136)” başlığıyla doktora tezini tamamladı