"Eskimeyen kitaplar"

Bekir Kuzudişli

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı (2002). Aynı üniversitede “Hadis Rivayetinde Aile İsnadları” adlı teziyle doktorasını tamamladı (2005). 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör olan Kuzudişli Şia ve hadis, oryantalizm, erken dönem hadis rivayeti konularında çalışmalarını sürdürmektedir.