"Eskimeyen kitaplar"

Hasan Tuncay Başoğlu

Lisansını Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı (Boğaziçi Üni, 1992). Ardından Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında doçent oldu. Çeşitli telif ve tercüme eserleri yayınlandı. Halen çalışmalarını TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde sürdürmektedir. Fıkıh ve fıkıh usulünün yanı sıra İslam düşüncesi ve ilimler tarihi, İslam eğitim düşüncesi alanlarındaki çalışmalar da ilgi sahası içinde yer almaktadır.