"Eskimeyen kitaplar"

Yunus Cengiz

1978 yılında Mardin/Dargeçit’te doğdu. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında “Şehadete Dayanarak Gaybın Çıkarsanması Yönteminin Kelâm İlmindeki İşleniş Biçimi” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kâdî Abdülcebbâr’ın Eylem Teorisi” konulu teziyle doktorasını tamamladı. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Mu’tezile’de Eylem Teorisi: Kâdî Abdülcebbâr Örneği isimli kitap çalışması ve farklı dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.


Yazarın Kitapları