"Eskimeyen kitaplar"

Hayrettin Yücesoy

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan (1985) sonra, Ürdün Üniversitesi’nde yüksek lisansını (1990), Chicago Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde doktorasını (2000) tamamladı. Halen Washington Üniversitesi-St. Louis’de görev yapmaktadır. Temel araştırma alanı Ortaçağ Ortadoğu’su, özellikle de bu dönemde siyasi pratik ve düşünce, tarih yazımı, mesihî inançlar ve hareketler ve kültürler ve bölgeler arası bağlantı ve karşılaşmalardır. Hâlihazırda iki büyük proje üzerinde çalışmaktadır: Yönetim ve otorite biçimi olarak halifelik (imparatorluk olarak halifelik) ve Ortaçağ İslâm tarih yazımında dünya tarihî düşüncesi. Çeşitli dergilerde ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve iki telif eseri vardır: Messianic Beliefs and Imperial Politics in Medieval Islam: The Abbasid Caliphate in the Early Ninth Century (The University of South Carolina Press, 2009) ve Tetavvuru’l-fikri’l-siyâsî inde ehli’s-sünne: Fetretü’t-tekvîn (Dârü’l-Beşîr, 1993).