"Eskimeyen kitaplar"

Jonathan P. Berkey

Princeton Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. Davidson College’da Uluslararası Araştırmalar (James B. Duke) profesörü ve Tarih bölümü başkanıdır. Araştırma ve çalışmalarının odak noktasını ortaçağ döneminde İslam, özellikle de ortaçağda Mısır ve Suriye’de İslam kültürü oluşturmaktadır. Bunun yanısıra klasik, ortaçağ ve modern dönem Ortadoğu tarihi, 19. ve 20. yüzyıllarda Arap dünyasında milliyetçilik ve sömürgecilik, cihat, Haçlı seferleri, kültürler ve medeniyetler konulu dersler vermektedir.

Çevirisini yayınladığımız bu eserinden başka Popular Preaching and Religious Authority in the Medieval Islamic Near East (2001) ve The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800 (2003; Middle East Studies Association’ın verdiği “yılın en iyi kitabı” ödülünün sahibidir) adlı iki kitabı daha vardır. Shattered Mosaic: The Middle East Since the Rise of Islam adlı çalışması ise hazırlık aşamasındadır.