"Eskimeyen kitaplar"

Mehmet Ali Büyükkara

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (1990). Öğretmenlik yaptığı sırada aynı üniversitede Hadis bilim dalında yüksek lisansını tamamladı (1993). Aynı yıl, yeni kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Mezhepleri araştırma görevlisi olarak atandı. Lisansüstü öğrenimi için gittiği İngiltere’de Edinburgh Üniversitesi İslam ve Ortadoğu Araştırmaları bölümünde doktor unvanı aldı (1997). Yurda dönüşünde vazifeye başladığı fakültesinde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, üniversite senatörlüğü, Temel İslam Bilimleri bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011’de ise İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosuna katıldı. Bu fakültenin kurucuları arasında yer aldı ve dekanlığını üstlendi. Üniversitesi kapatılınca 2020’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne döndü. Çalışmalarını klasik kelâm okullarının yanı sıra Şiîliğin tarihi ve düşüncesi, günümüz Selefiliği, çağdaş İslami akımlar, din-siyaset ilişkisi konuları üzerine yoğunlaştıran Büyükkara’nın, alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı birçok yayını bulunmaktadır.

Yayınlanmış kitapları şunlardır:
İmâmiyye Şîası’na Göre Önemli Tarih, Gün ve Geceler (1999)
İhvan’dan Cuheymân’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik (2004, 2018)
Geçmişten Günümüze Kabe’nin İşgali (2005)
Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet: Musa Kâzım ile Ali Rızâ Dönemi Şiiliği ve Abbasiler (2010)
Çağdaş İslami Akımlar (2015)
İmamet Mücadelesi ve Hâşimoğulları (1999, 2020)
İslam Mezhepleri Tarihi (ortak kitap, 2010)
Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler (ortak kitap, 2017)