"Eskimeyen kitaplar"
Tükendi

Hilafet Risâleleri 3. Cilt

II. Meşrutiyet Devri

İslâm siyasî düşüncesinin modern temayüller, icbarlar ve ihtiyaçlar etrafında yeniden üretilmesi ve dönüştürülmesi problemi sözkonusu olduğunda ilk önce baş vurulması gereken kaynaklar, ıslahat hareketlerine paralel olarak İstanbul başta olmak üzere İslâm dünyasının değişik coğrafyalarında telif edilen hilafet risâleleri ve metinleri olmalıdır. Bu metinler sadece İslâm siyasî düşüncesindeki kavramlara ilişkin farklılaşmaları ve devamlılıkları, yeni rejim arayışlarını göstermesi açısından değil uluslararası güç merkezlerinin İslâm dünyasına bakışını ve düvel-i muazzamanın Osmanlı Devleti’ni muktedir bir siyasî-dinî merkez olmaktan çıkarma istikametindeki politikalarının kronolojisi ve tekniklerini ele vermesi zaviyesinden de önem taşımaktadır.

 “II. Meşrutiyet Devri” altbaşlığını taşıyan üçüncü cilt, 1908-1915 yılları arasında telif edilen veya basılan sekiz hilafet risâlesini ve üç ek metni ihtiva etmektedir.


  • Hazırlayan:
  • Dizi: Düşünce
  • İlk Baskı Tarihi: 2003 Ağustos
  • Baskı: 1
  • ISBN: 9799758740078
  • Sayfa: 452
  • Ölçü: 16,5 X 24
  • Fiyatı: ₺0,00

Kitap Hakkında Yorum Yazın