"Eskimeyen kitaplar"

Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin Dinî Düşüncesi

Bu çalışma, Osmanlı’nın son döneminde yetişen ve yirminci yüzyılın en önemli kelâm âlimlerinden biri olan Mustafa Sabri Efendi’nin çağdaş kelâm tartışmaları alanındaki görüşlerini ve katkılarını ele almaktadır. Kısa sürelerle de olsa dört kez şeyhülislâmlık makamında bulunan Mustafa Sabri Efendi, gelenekçi ve muhafazakâr bir dünya görüşüne sahip önemli bir düşünürdür. Batı dünyasının İslâm âlemini her yönden kuşatma altına aldığı bir dönemde, deney ve gözlemi, bilimsel bilginin yegâne kriteri olarak ele alan bilgi ve bilim anlayışını eleştirerek aklın duyu ve deney karşısındaki konumunu ele almış ve aklın üstünlüğünü savunmuştur. Bu çerçevede kimi müslüman âlim ve aydınların ortaya koyduğu modernist düşünceye de ciddi bir tepki gösteren Mustafa Sabri Efendi, daha çok itikadi sahada görüşler dile getirmiş ve mücadelesini bu alanda sürdürmüş bir âlimdir.Kitap Hakkında Yorum Yazın