"Eskimeyen kitaplar"

HAK ZÂİL OLMAZ: Roma ve Türk İslâm Hukuklarında Eksik Borç” çıktı!

 

ARKA KAPAK
 
Roma hukukunda tabiî borç (obligatio naturalis) olarak adlandırılan ve günümüz hukukunda Borçlar Hukuku içinde düzenlenen eksik borçlar, kanunun dava hakkı vererek desteklemediği, ama tamamen hükümsüz de saymayıp birkısım sonuçlar bağladığı borçları ifade etmektedir. Borçlar Hukuku alanında ayrıcalıklı ve istisnaî bir yeri temsil eden eksik borç kavramı, fıkıh, hukuk ve ahlâk disiplinlerinin yanısıra hukuk ve siyaset felsefelerinin de bazı temel meselelerinin kesişim noktasında durması açısından önem taşımaktadır.
İslâm hukukunda da doğuş şartları, özellikleri ve sonuçları açısından Roma-Türk hukuk literatürü içinde tabiî/eksik borç olarak isimlendirilen borç türüyle bazı hususlarda paralellikleri bulunmakla beraber farklılıklar da taşıyan ve ifası yargı yoluyla elde edilemez ama geçerli şekilde ifa edilebilir borçlar bulunmaktadır. İslam hukukundaki eksik borçlar, kazâî hüküm-diyânî hüküm ayırımına dayanmakta olup diyânî borçların bir altkümesini teşkil etmektedir.
Bu eserde, öncelikle, Roma hukukunda doğan ve Kıta Avrupası hukuku üzerinden günümüz Türk hukukuna geçen tabiî/eksik borçların tarihî arka planı ve mevcut durumu farklı boyutlarıyla ortaya konuluyor. Bilahare tabiî/eksik borçlara dair bu düzenlemeler çerçeve edinilerek İslâm hukukundaki benzeri borçlar tasnif ediliyor, kaynakları ve hükümleri açıklanıyor.
 
 
KLASİK 60. Kitap
HUKUK
Mukayeseli Hukuk 1
 
HAK ZÂİL OLMAZ
Roma, Türk ve İslâm Hukuklarında Eksik Borç
Yazar: Mustafa Demiray
 
Tasarım Kapak: Salih Pulcu
 
ISBN: 978-975-8740-80-2
Barkod: 9789758740802
Birinci Basım:Aralık 2009
Dağıtım: Şubat 2010
 
Karton Kapak, 3. Hamur
311 sayfa, 16,5 x 24
 
20,00 TL.
 
Kaynak : Klasik Yayınları