"Eskimeyen kitaplar"

Cumhuriyet'in Evrimi

CUMHURİYET’İN EVRİMİ

Bu konuda Prof. Ömer Dinçer’in “Kamu Yönetimi Âdâbı, Geleneğin İzinde Modern Siyasetname” adlı kitabını tavsiye ederim. Siyaset ve idare tecrübesi de olan Prof. Dinçer’den sadece bir örnek aktaracağım:

“Geleneksel dönemlerde insan birey olarak değil, bir aileye, bir aşirete, bir ülkeye veya dine mensup olarak vardır. Sahip olduğu değer bu aidiyeti içinde değer kazanır.

Geleneksel devlet yapısı içinde insan ‘eşref-i mahlukat’ olarak tanımlansa da birey olarak haklara sahip değildir…

Modern devlette ise her bir birey kanun karşısında eşittir…”

Tarihteki hiçbir hukuk sisteminde ve fıkıhta bu yoktur.

Çağımızda bütün hürriyetler gibi din ve vicdan hürriyeti de siyasetin demokratik görevidir. 

Bu gelişme sebebiyledir ki, modern anayasal devletin özü “birey hak ve hürriyetleri”dir.

Bunu başaran toplumlar güçlü ve refahlıdır.

Müslümanlar için de başka çıkış yolu yoktur; olmadığı dört asırdır görülüyor zaten.

Türkiye Cumhuriyeti de modern hukuk devleti ve demokrasi yönündeki evrimiyle payidar olacaktır.

Taha Akyol, Karar Gazetesi

Kaynak : https://www.karar.com/yazarlar/taha-akyol/islam-ve-rejim-11768