"Eskimeyen kitaplar"

Fârâbî

(870-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde doğdu. Rey ve Bağdat gibi dönemin ilim merkezlerinde ilmi faaliyetlere katıldı. Felsefenin metafizik, mantık, siyaset ve ahlak gibi birçok sahasında eserler veren Farabi, mantıktaki üstün başarısından ötürü İslam dünyasında “Muallim-i Sani” unvanıyla anıldı. Felsefi öğretisi, “erdemli bir toplum” olmak için sahip olunması gereken metafizik ve ahlaki esaslar olarak özetlenebilir. Farabi’nin mantık eserlerinin dışındaki eserleri neredeyse bütünüyle Türkçeye çevrilmiştir. Bazı önemli eserleri şunlardır: el-Medinetü’l-fâzıla İhsaü’l-ulum Kitabü’l-mille Kitabü'l-huruf es-Siyasetü’l-medeniyye Tahsilü’s-sa‘ade.


Yazarın Kitapları